De thuiskomst

De thuiskomst

"Ik geef mijn nieuwe inzicht vorm in mijn dagelijks leven."

Reis van Betekenis


 

Een pelgrimsreis in 7 etappes.

Laat je inspireren door mensen die vóór jou op pad gingen,
en... ga je eigen weg.

De oproep

"Ik word uitgedaagd."

Het vertrek

"Ik ga de uitdaging aan, ik ga op reis."

Op reis

 "Ik word werkelijk getest."

De reisgenoten

"Ik vind steun bij anderen en het Andere en voel me sterker."

De pelgrim

"Ik vind steun in mijzelf en voel me sterker."

De aankomst

"Ik krijg een nieuw inzicht, ik neem een besluit."

De thuiskomst

"Ik geef mijn nieuwe inzicht vorm in mijn dagelijks leven."

Tabs

inleiding

De moeilijkste etappe?

In de grote reisverhalen is dit het fraaie slot: na lange omzwervingen komt de held(in) thuis met een schat, bijvoorbeeld een geneeskrachtige toverdrank of gouden appels die de eters ervan onsterfelijk maken. Het is het bewijs van een geslaagde tocht en vooral: iets om te delen met de thuisblijvers.

Welke “schat” neem jij als pelgrim mee naar huis? Wat maakte voor jou de reis betekenisvol?

Naast alle persoonlijke verschillen

De Griekse held Herakles steelt de gouden appels uit de tuin van de Hesperiden. Door: Lucas Cranach. Bron: Wikimedia Commons.

Welkom thuis in Afghanistan voor pelgrims na afloop van hun “hadj”. Foto: Majid Saeedi.

  
hebben de antwoorden van veel pelgrims dit gemeen:

  • het eenvoudige leven-bij-de-dag, met weinig spullen,
  • het loslaten van zekerheden: leren vertrouwen dat het goed komt,
  • het belang van: gastvrijheid, ontmoetingen en verbondenheid,
  • de “magie”: toevallige gebeurtenissen, wonderen onderweg.

Hoe kun je deze en andere ervaringen en inzichten betekenis geven voor je leven van alledag, ook in relatie tot anderen?

"Je terugkeer in het dagelijks leven is de test van je pelgrimstocht."
(Jennifer Westwood)

Deze "test" kan wel eens de moeilijkste etappe van je reis zijn. Je staat er nu alleen voor. Ook je medepelgrims zijn naar huis.
Bovendien: thuis is het dagelijkse leven vaak gewoon doorgegaan. Kun jij open staan voor de ervaringen van de thuisblijvers of staat jouw bijzondere reis dat in de weg? Andersom: kun jij dat bijzondere onder woorden brengen? En wil en kun je vertellen wat de reis jou persoonlijk heeft gedaan?

Thuiskomst: Leden van de Haarlemse Jeruzalembroederschap met hun palmtakken, door Jan van Scorel (1528). Bron: Wikimedia Commons.

☼ thema

De cirkel rond maken

Het onderweg zijn als pelgrim is (meestal) geen doel op zich. Uiteindelijk gaat het er (ook) om: vrede in jezelf te vinden, thuis te komen bij jezelf, en zo de cirkel rond te maken. Van daar de indeling in de 7 etappes. Dit getal symboliseert, onder meer: het is voltooid. 
 
Het einde van al ons zoeken zal zijn als wij aankomen waar we zijn begonnen en deze plaats voor het eerst kennen.”
(Thomas Stearns Eliot)

"Onder de haard van ons huis ligt onze schat begraven."
(Martin Buber)

Voor sommigen betekent hun pelgrimstocht een ervaring die hun

 

leven helemaal verandert. Voor anderen is hun reis een bevestiging dat zij al op een goed spoor zaten. Weer anderen vinden onderweg inspiratie voor kleine veranderingen of initiatieven.
 
"Kies één ding, doe dat aandachtig en met veel zorg, en je zult een heleboel dingen tegelijk doen.”
(Thich Nhat Hanh)
 
Veel pelgrims gaan tegenwoordig steeds opnieuw op pad. Voor hen kan dat elke keer een bron van inspiratie zijn. Of... zijn de moderne pelgrimswegen – zeker de drukste – een nieuwe “comfortzone” geworden? En kun je daar dan nog pelgrim (vreemdeling) zijn?
Deze vragen beantwoordt iedereen natuurlijk voor zich, maar het lijkt zinvol om ze te stellen.